Nederlands

Nedcar - betalen om te werken

Gedocumenteerd van Rode Morgen Nieuws 10 november 2020: BMW heeft laten weten de productie van zijn modellen bij Nedcar in 2023 helemaal te stoppen. De VDL-groep (eigenaar van Nedcar) is nu op zoek naar een ander autoconcern dat een deel van zijn productie aan Nedcar uitbesteden wil. Deze week steunen alle partijen in de tweede kamer een motie van PVV-er Graus, die van de regering vraagt om een grote capaciteitsuitbreiding en andere veranderingen in de Nedcar-fabriek te steunen - ook financieel.

Automobielarbeiders strijden internationaal tegen massaontslag

De automobielarbeiders staan vooraan in de strijd van de internationale arbeidersklasse. Dat bleek bijvoorbeeld in Brazilië, waar in juli bij Renault een staking voor onbepaalde tijd tot resultaat had dat 747 collega’s niet werden ontslagen. En bij Nissan in Barcelona, waar een staking van bijna 100 dagen de sluiting van de fabriek voorkwam. In Duitsland strijden momenteel de collega’s bij Daimler tegen aangekondigde massaontslagen. Daimler (Mercedes) wil in Duitsland fabrieken met 2500 werkers in Berlijn en met 4000 in Stuttgart sluiten en de productie elders tegen lagere lonen laten doen.

Groetbericht - aan de Duitse gedelegeerden bijeenkomst van de Internationale Automobiel Conferentie op 18 oktober 2020 in Gelsenkirchen

Na de succesvolle 2e Internationale Automobiel Conferentie in Zuid-Afrika in februari 2020 werd de economische en financiële crisis versterkt door de coronapandemie. De internationale autoconcerns proberen de last van de economische crisis af te wentelen op de werkers door middel van massaontslagen en loonsverlagingen. De automobielarbeiders staan vooraan in de strijd van de internationale arbeidersklasse.

Kapitalisme in crisis 30-uren werkweek met behoud van loon

Correspondentie uit Niederland: Terwijl bij grote concerns en banken de laatste jaren het geld tegen de plinten sloeg publiceerde de Verenigde Naties begin april 2020 een onderzoek van de Australian National University en King’s College London, waarin staat dat volgens het zwartste scenario door de corona crisis wereldwijd ongeveer een half miljard mensen onder de armoedegrens van 5,50 dollar per dag terecht kunnen komen. Dat betekent dat van elke 100 mensen – de wereldbevolking bedraagt momenteel ongeveer 7.8 miljard mensen – er gemiddeld 6.4 zijn die van dit bedrag dagelijks zouden moeten leven.

Rode Morgen 1 mei 2020 Indonesië ‘De arbeiders kunnen deze strijd winnen’

De Rode Morgen interviewt Sherr Rinn, een verte- genwoordigster van deze vakbond. De ‘Federation of Polupar Democratic Labor Union’ (F- Sedar) in Indonesië voert een campagne om 600 sta- kende arbeidsters van AICE-ijsfabriek (PT Alpen Food Industry Company) te steunen. Ze eisen een loons- verhoging op basis van de formule van de overheids- verordening inzake lonen, vrijstelling van ploegen- dienst voor zwangere arbeidsters en verbetering van de arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Document acties