Interview met Sherr Rinn uit Indonesië

Hallo Sherr Rinn , je komt uit Indonesië naar de Internationale Automotive Conferentie. Wat kan je ons uit Indonesië berichten?

 

We maken in Indonesië sinds 2012 een opleving mee van de arbeidersstrijd. Op 3 oktober gingen 150.000 arbeiders de straat op tijdens een nationale staking. Brandpunt hiervan was Bekasi, het belangrijkste industriecentrum van Indonesië. Veel arbeiders organiseerden zich voortvloeiend hieruit in de metaalvakbond. We hebben destijds een “workers house” geopend, dat een beschermde plek bood voor de arbeiders tegen de openlijke oorlog, want de bazen zetten bij hun tegenaanval paramilitairen in.

Waarom ben je hier? Wat interesseert je hier in de conferentie?

Ik heb een grote programmatische overeenstemming vastgesteld met die van de conferentie. De metaalvakbond heeft zich naar rechts ontwikkeld en veel van haar functionarissen staan dicht bij de islamitische partij “Prosperious Justice Party”, die contact heeft met religieuze fanatici. Daarom was de oprichting van een nieuwe vakbond noodzakelijk. Toen ik ontslagen werd hebben we de “Federation of Popular Democratic Labor Union” opgericht. Wij zijn – zoals de Conferentie – van mening, dat de arbeidstijdverkorting met behoud van loon het goede antwoord is op de snelle technologische ontwikkeling.

Wat verwacht je van de conferentie?

Ik zou graag organisatie van internationale solidariteit zien, dat ons werk vooruit kan brengen. Vooral het forum van de auto-toeleveranciers interesseert me, omdat we bijvoorbeeld in een bedrijf werken uit de toeleveringsketen van Toyota, de firma Nanbu. Daar hebben we al een aantal collega’s kunnen organiseren in de strijd voor de verandering van losse flexibele banen naar vaste banen.

Mogelijk kunnen we gezamenlijke acties houden, zoals picketline campagnes.

Bedankt voor het gesprek en een succesvolle Conferentie.

 

 

 

 

Document acties