14 juli 2021 Principeakkoord CAO Metalektro

Na vijf maanden van stakingen (meestal in estafettevorm, begin deze maand een keer landelijk) wordt door de vakbonden en de ondernemersorganisatie FME van de metaalbedrijven een principeakkoord gesloten over een tweejarige CAO. Tijdens deze twee jaar worden de lonen met in totaal 5,3% verhoogd: 2,3% per 1 juli 2021, met compensatie voor de eerste zeven maanden voor wie bij het aflopen van de oude CAO op 1 december 2020 in dienst was en 3% per 1 februari 2022. Dat is flink meer dan de 2,25% voor twee jaar die FME lang bood met als smoes de coronaproblemen van een paar bedrijven, maar veel minder dan de 5% per jaar die de vakbond eiste. Positief is dat de jeugdlonen helemaal worden afgeschaft voor 18-plussers en dat vrouwen met dezelfde functie en opleiding ook hetzelfde loon moeten krijgen als mannen. Verder is afgesproken dat 2400 uitzendkrachten een vast contract aangeboden zullen krijgen, al is het onduidelijk hoe hard deze toezegging is. Het probleem van de hoge werkdruk van veel collega’s wordt grotendeels naar commissies verwezen. Het aantal overwerkuren waartoe men verplicht kan worden wordt verlaagd tot tien uur in de vier weken. Onder deze CAO, die geldt voor 160.000 mensen, vallen grote bedrijven als DAF, Scania, Fokker, VDL, ASML, Siemens - maar ook veel kleinere. Het vakbondsbestuur geeft niet alleen een positief advies voor het principeakkoord, maar gaat er op voorhand maar vanuit dat de leden het daarmee eens zullen zijn: zij trekt twee maanden uit voor stemming door de leden, terwijl de acties worden stilgelegd.

Document acties